Vi er blant landets fremste eksperter på stiftelser og deres rettsforhold.

Vi har også omfattende erfaring som bistandsadvokater i straffesaker

I tillegg tilbyr vi høyt kvalifiserte tjenester innen erstatningsrett, alminnelig forvaltningsrett og selskapsrett.

Vi har bred erfaring med prosedyre for domstolene og saker for ulike forvaltningsorganer.

"Nyttig om styrearbeid i stiftelser" (pdf)

Vil du vite mer om stiftelser? Klikk her >

Trenger du bistandsadvokat? Klikk her >